PolÝtica de Cancel•laciˇ i anulaciˇ de reserves
La cancel•laciˇ anulaciˇ d'una reserva per part del client o de l’intermediari, abans de l’inici de l’estada, comportarÓ el retorn del dip˛sit d'acord als segŘents percentatges:
    
• No es tornarÓ la reserva si no es comunica amb una antelaciˇ de 15 dies de la data d’arribada.

• En altres casos s’intentarÓ canviar la reserva per altres dades. Si als 3 mesos no s’ha solucionat, es tornarÓ la fianša.

• Els animals s’admetran si no es deixen s˛ls i no fan destrosses. Si trenquen alguna cosa pagaran les destrosses.

• Els objectes que es trenquin seran restitu´ts o s’abonarÓ el seu import.

Les despeses bancÓries generades per anulacions de reserves aniran a compte del client.

PolÝtica de Sortides anticipades:

La cancel•laciˇ, anul•laciˇ d'una reserva o bÚ la reducciˇ del nombre de dies per part del client o intermediari, un cop iniciada l'estada, no comportarÓ retorn alg˙ del dip˛sit constitu´t entenent-se com a compensaciˇ inicial per indemnitzaciˇ pels danys i pŔrdues generades, sense perjudici de reclamar, per qualsevol mitjÓ, aquests danys i pŔrdues (materials, immaterials i econ˛mics) generats pel client.
Portada
Fotos
Les Cases
Activitats
El Poble
|
|
|
|
Preus/
Contacte
|
Cases Artigues