Precios y Disponibilidad - Cases Artigues

Cases Artigues
Cases Artigues
Vaya al Contenido

Precios y Disponibilidad


6 Personas
8 Personas
10 Personas
Fin de semana
326€
380€
400€
Día adicional (*)
148€
170€
178€
1 Semana
745€
950€
1.014€
2 Semanas
1.271€
1.580€
1.625€
1 Día
180€
200€
250€
(*) A partir del tercer día.
 
(**) El pago se realizará en efectivo. No disponemos de TPV
 
 “D’acord amb el que disposa la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, s’aplicarà una tarifa de 0,50€ per persona durant les 7 primeres pernoctacions. Estan exemptes de l’aplicació d’aquest impost les persones d’edat igual o inferior als 16 anys.”Regreso al contenido